V roce 1993 jsem získala oprávnění daňového poradce evidenční číslo 330, v roce 2000 pak osvědčení auditora evidenční číslo 1836. Platnost auditorského oprávnění byla ukončena ke dni 20.1.2020 a od tohoto data již neposkytuji auditorské služby.