O mně

V roce 1990 jsem absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Své profesi se věnuji od roku 1992, z toho v období od roku 1995 do roku 2002 (13 let) jsem byla partnerkou a spoluzakladatelkou společnosti Fučík & Fučíková s.r.o., která dosud poskytuje obdobné poradenské služby. Druhým partnerem byl v té době i můj životní partner. Po našem osobním rozchodu muselo zákonitě dojít i k rozchodu profesnímu.

V roce 1993 jsem získala oprávnění daňového poradce evidenční číslo 330, v roce 2000 pak osvědčení auditora evidenční číslo 1836. 

V roce 2006 jsem úspěšně absolvovala zkoušky z anglického jazyka FCE. Dalším jazykem, kterým se domluvím, je němčina. 

V průběhu více než dvacetileté praxe jsem řídila kolektivy až do velikosti 30 zaměstnanců. Za tuto dobu jsem získala mnoho zkušeností v oblasti daňového poradenství, auditu, vedení účetnictví a mezd, při zavádění informačních a účetních systémů, jakož i při změnách a nových nastavení účetnictví a interních kontrolních systémů právnických společností. Bohaté zkušenosti mám pak v oblasti poskytování poradenských služeb, souvisejících se žádostmi o úvěry a z toho plynoucích požadavků na presentace ekonomických informací a plánů, stejně tak i v oblasti fúzí a přeměn. 

Poradenské služby poskytuji jak fyzickým, tak i právnickým osobám, z tuzemska i zahraničí. V případě právnických osob pak poskytuji služby především podnikatelskému sektoru, ale mými klienty jsou i neziskové organizace.

Vzdělání a certifikáty

  • Střední průmyslová škola textilní ve Dvoře Králové
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Osvědčení daňového poradce č. 000330
  • Osvědčení auditora č. 1836
  • First certificate of English

Spolupracující kanceláře

Při poskytování poradenských služeb spolupracuji s jinými daňovými poradci. Neobejdu se ani bez konzultací s odborníky na právní služby. V této oblasti spolupracuji především s advokátní kanceláří JUDr. Jany Fráňové anebo s kanceláří Mgr. Pavly Šilerové.