Veřejně prospěšný poplatník

26.1.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Léčebna dlouhodobě nemocných již nemůže v r. 2014 uplatnit § 20 odst. 7 a snížit základ daně o 30 %? Má možnost jiného snížení základu? Do roku 2013 uplatňovala LDN podle § 20 odst. 7 položku snižující základ daně ve výši 30 %. Od r. 2014 je v tomto par. výjimka pro poskytovatele zdravotních potřeb, kteří si toto snížení již nemohou uplatnit. Znamená pro naše zdravotnictví velkou daňovou zátěž. Vysvětluji si tento paragraf správně?

Odpověď

Vycházím z toho, že splňujete definici veřejně prospěšného poplatníka (VPP) podle §17a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Žádala jsem o informaci o Vaší právní formě, aby mohla být odpověď konkrétní, ale ani při žádosti o doplnění dotazu mi tato důležitá informace nebyla poskytnuta. Pro konkrétní a definitivní odpověď je třeba posoudit, do jaké kategorie poskytovatele zdravotních služeb spadáte.

U poskytovatelů zdravotních služeb, momentálně opravdu nelze uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 a není ani jiná možnost snížení základu daně, ale je třeba prověřit, zda Vy jste těmi poskytovateli, které má zákon na mysli. 

Novelou zákona o daních z příjmů č. 267/2014, účinnou od 1.1.2015 bylo upřesněno jak znění §18a odst. 5 písm. c) tak i §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Toto nové znění lze aplikovat, podle přechodných ustanovení, již na rok 2014. 

Nově se tedy jedná o poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a ti si nemohou uplatnit snížení základu daně a to i v roce 2014. Takovým poskytovatelem nebude ten VPP, který bude zdravotní služby poskytovat jako doplňkovou činnost k jiným službám, například sociálním. 

Tato změna znamená pro spoustu VPP velký problém a stále se o něm diskutuje, zda však dojde ke změně zákona, která by znamenala opětovnou možnost snížení základu daně, nemohu vůbec předjímat. 

Pokud budete tedy těmito poskytovateli, pak řečeno velmi zjednodušeně sečtete všechny Vaše příjmy, odečtete daňově uznatelné výdaje, případně zohledníte možné osvobození některých příjmů a kladný rozdíl zdaníte daní z příjmů právnických osob.

Podle stavu k 26.1.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství