Jak zdanit příjmy z ČR a z Německa zároveň?

10.2.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Do 31. 3. 2014 OSVČ, plátce DPH. Od 1. 4. 2014 živnost přerušena, zrušena registrace k DPH, evidence na Úřadu práce. Od června pracovní poměr v Německu do listopadu 2014. Pak opět Úřad práce v ČR. Od ledna 2015 opět pracovní poměr v Německu. Jak zdaňovat příjmy v roce 2014? Příjmy ze živnosti ANO, příjem z Německa ANO, ale s využitím vynětí příjmů. Jaký doklad je potřeba z Německa k doložení do daňového přiznání u nás? V německé firmě žádný nevydají. Budou dostačující výplatní pásky? Musí být přeloženy do češtiny?

Odpověď

V roce 2014 budete do svého přiznání zahrnovat veškeré Vaše příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozené. Příjmy ze živnosti do 31.3.2014 budou zdaněny podle §7 zákona o daních z příjmů - příjmy ze samostatné činnosti. Příjem z Německa, tak jak ho popisujete, bude příjmem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Příjem, jako podpora při nezaměstnanosti ve formě dávek z plnění z uplatnění státní politiky zaměstnanosti, je osvobozený od daně z příjmů podle §4 odst. 1 písm. h) a do přiznání ho zahrnovat nebudete.

Český zákon o daních z příjmů v § 38f odst. 4 uvádí, že příjmy ze závislé činnosti se vyjímají ze zdanění, za předpokladu, že tyto příjmy byly ve státě zdroje (Německo) zdaněny. Což znamená, že příjem prošel systémem zdanění v Německu, i když byste z tamních zákonných důvodů žádnou daň neplatil. Je možné řídit se i ustanoveními smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Německem (č.18/1984 Sb.), pokud by to pro Vás bylo výhodnější, ale v tomto případě je výhodnější, řídit se českým zákonem o daních z příjmů.

Pro doložení příjmů, deklarovaných v přiznání, potřebujete podle dikce českého zákona „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“ i z Německa. Německé potvrzení nemusí mít předepsanou formu českého formuláře, ale musí z něj být patrné Vaše příjmy, povinné pojistné a případné zdanění. Nevím, na základě čeho Vám potvrzení v německé firmě nevydají, ale domnívám se, že výplatní pásky nebudou dostačující. Co se týká překladu, nemusí být vždy vyžadován. Doporučuji tedy, abyste se obrátil na Vašeho německého zaměstnavatele se žádostí o potvrzení o Vašich příjmech za rok 2014, pokud byste neuspěl, pak bych doporučovala situaci přímo řešit s Vaším správcem daně a dohodnout se s ním, jaké dokumenty budou dostačující.

Podle stavu k 10.2.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství