Zdanění příjmů z akcií

9.3.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Mám nákup akcií v roce 2011 - 2 200 ks v hodnotě 467 994 Kč v roce 2014 je prodej 2 200 akcií v hodnotě 379 790 Kč Což je ztráta 88 204 Kč. V roce 2014 mám dle výpisu z Brokerjet zisk 176 302 Kč. Lze započíst ztrátu 88 204 Kč. Pokud ano dostanu se pod limit 100 000 Kč a nemuselo by se nic dodaňovat?

Odpověď

U příjmů z prodeje cenných papírů v roce 2014 je třeba postupovat podle přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů, kdy se u příjmů z prodeje cenných papírů postupuje podle zákonů platných v době, kdy byly cenné papíry pořízeny.

V roce 2011 byly osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud došlo k prodeji po 6 měsících od jejich pořízení a přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem 5%. Nevím, jaký byl Váš podíl na společnosti, ale pokud byl menší než 5%, pak je prodej v roce 2014 osvobozen od daně z příjmů. V případě cenných papírů z roku 2011 nebudete tedy příjmy a tomu odpovídající výdaje do přiznání zahrnovat.

V případě výpisu z Brokerjet vycházím z toho, že se jedná o cenné papíry, pořízené pouze v roce 2014. U cenných papírů, pořízených v roce 2013 také platí časový test 6 měsíců od jejich prodeje.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozené, pokud jejich úhrn v roce 2014 nepřesáhl částku 100.000 Kč. Příjem se rozumí to, za co byl skutečně cenný papír prodán. Zisk je rozdíl mezi nákupy a prodeji. Pro osvobození se počítá pouze s příjmy, nikoliv zisky, takže zisk dle výpisu z Brokerjet bude zdaněn. Jinak nelze ani počítat případně osvobození až od částky, která je nad 100.000 Kč, jak si někdo zákon o daních z příjmů vysvětluje. Pokud Váš příjem z prodeje cenných papírů, pořízených v roce 2014, přesáhl 100.000 Kč, zahrnete do přiznání veškeré tyto příjmy.

Jedná se o příjmy podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a k těmto příjmům lze uplatnit výdaje podle §10 odst. 5, tedy i výdaje, související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů.

Jinak případná ztráta z prodeje cenných papírů lze započítat na zisk z prodeje jiných cenných papírů, do přiznání lze však u celkové ztráty uvést maximálně nulu, protože se k vyšším výdajům, než jsou příjmy, nepřihlíží, ale to nebude Váš případ, protože u příjmů z prodeje cenných papírů z roku 2011 se uplatní osvobození.

Podle stavu k 9.3.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství