Jak zaúčtovat rozdíl při postoupení pohledávky

26.3.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Naše společnost postoupila pohledávku za Státním pozemkovým úřadem v nominální hodnotě 1 287 Kč a zaplatila za ni postupiteli 3 500 Kč. Tato pohledávka bude započtena proti závazku vůči Státnímu pozemkovému úřadu ve výši 1 287 Kč (tedy ve výši nominální hodnoty pohledávky). Jak účtovat? Rozdíl, který vznikne oproti pořizovací hodnotě, je daňově neúčinný?

Odpověď

Nabytí pohledávky zaúčtujete ve výši 3.500 Kč MD 31AE/DAL 379. Úhradu za postoupení pak 379/221. Po zápočtu Vám vznikne rozdíl, ke kterému se budete chovat jako ke klasické pohledávce. Pokud máte jistou, že Vám nebude rozdíl uhrazen, pohledávku odepíšete. Odpis pohledávky se bude posuzovat podle toho, zda k pohledávce mohla být tvořena zákonná opravná položka v souladu se zákonem 593/1992 Sb.. Pokud mohla být k pohledávce tvořena zákonná (daňová) opravná položka, pak je její odpis daňově účinný a to do výše tvorby zákonných opravných položek.

V souvislosti s tím si dovoluji upozornit na §50 vyhlášky 500/2002 Sb., kdy součástí ocenění pohledávek jsou i náklady, spojené s jejich pořízením, například odměny právníkům, provize atd.

Použité zákony

  • §24 odst. 2 písm. y), zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
  • § 50 vyhlášky 500/2002 Sb. 
  • Zákon 593/1992 Sb.
Podle stavu k 26.3.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství