Jak zaúčtovat příjem zboží z Indonésie

2.4.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Mám fakturu za nákup zboží z Indonésie s datem 28. 11. 2014. V únoru jsem obdržela JSD, zboží Hamburk opustilo 10. 2. 2015. 10. 2. 2015 byla rovněž vystavena faktura na clo a logistické náklady. Nevím, jak účtovat. Fakturu v listopadu 14 na 504 a v přiznání k DPH vykázat dovoz zboží? I když vím, že dorazilo až v únoru? Mám se řídit fakturou za zboží nebo JSD? Vystaveným dokladem nebo fyzickým přechodem zboží přes hranice?

Odpověď

Ze znění dotazu není zřejmé, zda o zboží účtujete způsobem A nebo B. V obou případech však můžete o přijetí zboží účtovat až v okamžiku, kdy zboží skutečně naskladníte. Při způsobu A 13AE/32AE nebo 50AE/32AE při způsobu B.

Pro účely DPH není podstatné, kdy byla vystavena faktura za zboží, ale kdy bylo zboží propuštěno do celního režimu, při kterém vznikla povinnost přiznat daň. Daňovým dokladem je rozhodnutí o propuštění zboží do tohoto režimu, ve Vašem případě bude daňovým dokladem JSD. Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit DPH při dovozu zboží vzniká při jedné z možností, uvedených v § 23 odst. 1) písm. a) až h) zákona o DPH. U Vás se bude pravděpodobně jednat o propuštění zboží do celního režimu volný oběh, tedy písm. a), uvedeného ustanovení. Budete se tedy řídit JSD.

Závěrem bych chtěla připomenout, že pokud je Vaším účetním obdobím kalendářní rok, tak by měla být faktura, při účtování o zásobách způsobem B, účtována na účet 38AE, protože byla vystavena v jiném účetním období, než ve kterém došlo ke skutečnému příjmu zboží na sklad.

Použité zákony

  • § 20 a 23 zákona 253/2004 Sb., o DPH
Podle stavu k 2.4.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství