Odpis automobilu s ohledem na přihlášení k silniční dani

8.4.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Na konci roku 2014 jsme koupili automobil na s. r. o. Mohu si za rok 2014 uplatnit odpis tohoto automobilu, když jsme ho začali k podnikání používat a k silniční dani jsme se přihlásili až od 1. 1. 2015?

Odpověď

Podle § 26 odst. 5) zákona o daních z příjmů lze odpisování zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.

Další podmínkou pro uplatnění daňových odpisů je, že se majetek vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu. Automobil tedy určitě bude splňovat podmínku dokončení a splnění technických funkcí atd., ale pokud jste ho začali používat až v roce 2015, tak nebude splněna podmínka, že sloužil k zajištění zdanitelného příjmu. Stejně je to u silniční daně, pokud jste automobil nezahrnuli do přiznání k silniční dani, deklarovali jste a opět potvrdili, že vozidlo nebylo provozované v ČR a používané poplatníkem daně z příjmů.

Použité zákony

  • §26 odst. 5) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
  • § 2 odst. 1) zákona 16/1993 Sb., o dani silniční 
Podle stavu k 8.4.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství