Odpis automobilu s ohledem na přihlášení k silniční dani

11.4.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Mám trochu problém s aplikací nového zákona o DPH, která se týká uvedení RPDP do praxe. Od 1. dubna musíme při prodeji řepky ozimé uplatnit RPDP. Pokud bude manžel prodávat komoditu, vystaví fakturu bez daně, napíše v ní, že je vystavena v režimu PDP a na daň. přiznání zapíše částku z faktury na řádek 25. To je mi zřejmě jasné, nejsem si jistá, zda se na faktuře musí vyčíslit sazba daně a daň nebo si to doplní odběratel. Mám ale zmatek v přefakturaci. Jelikož vlastním také několik ha, ale je to malá výměra a žádný obchodník by se mnou nejednal, sklízíme vše na jednu hromadu, vše se odveze na manželovo jméno a při následném prodeji komodity se dle sklizeného množství podělíme o zisk tak, že já prodám manželovi adekvátní část sklizně, on to má jako nákup zboží a pak následně prodává zboží dál i se svým množstvím. Je mi jasná faktura a prodej v RPDP u mě, ale nejsem si jistá, jak budu účtovat manžela. Dle mého názoru bude moje fa. u něj na přiznání na řádcích 10 a 43 a další jeho faktura na prodej celkového množství na řádku 25. Tím by byla splněna evidence DPH. Na FÚ mi nedokázali říct, jestli je to správná varianta, jen mi řekli, že daň platí až konečný článek v řetězci prodeje. Nevím ale, jak bych potom manželovu fakturu na nákup zboží ode mne zapsala na daň. přiznání. Podotýkám ještě, že cena komodity při prodeji já - manžel a dále manžel - firma ABC zůstává stejná, nenavyšuje se a přesáhne částku 100 000 Kč.

Odpověď

Ve Vašem dotazu je obsaženo více otázek, proto budu odpovídat postupně:

Daňový doklad, vystavený plátcem, který uskutečnil plnění v režimu přenosu daňové povinnosti, nemusí obsahovat sazbu daně a výši daně, je-li osobou povinnou přiznat daň, osoba, pro kterou je plnění uskutečněno – viz § 29 odst. 3) písm. c) bod 1 zákona o DPH. Výši daně je povinen doplnit plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno a tento plátce je také zodpovědný za správnost vypočtené daně – viz § 92a odst. 2). Na dokladu musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“.

U režimu přenesení daňové povinnosti u těchto nových komodit, který se uplatní od 1.4.2015 platí stejně, jako u režimu přenesení u stavebních a montážních prací, že pokud oba plátci mají za to, že zboží režimu přenesení daňové povinnosti podléhá a použije se, pak se takové plnění považuje za dodané v tomto režimu a není to v rozporu se zákonem o DPH.

U přefakturace vycházím z toho, že je to u vás, jako manželů právně možné a také že jste oba plátci DPH. Plnění z režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti u faktury, kterou vystavíte na manžela, vstupují v jeho přiznání na straně výstupu do řádku 10 nebo 11 a na straně vstupů do řádků 43 nebo 44.

Vystavená faktura u Vás nebo Vašeho manžela bude vstupovat na řádek 25. K oběma typům plnění je třeba podat výpis z daňové evidence o těchto plněních. Výpis se podává současně s přiznáním a to pouze v elektronické podobě.

Režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní, pokud hodnota jednoho zdanitelného plnění nepřesáhne 100.000 Kč. Dle informací Generálního finančního ředitelství, dostupných na webu ministerstva financí, budou prováděny kontroly, zda plnění není úmyslně rozdělováno do několika kupních smluv nebo faktur, aby se plátci vyhnuli aplikaci režimu přenosu daňové povinnosti. Pokud budou plnění do 100.000 Kč nebo je poskytnete neplátci, uplatníte sazbu daně v souladu se zákonem o DPH a plnění uvedete v řádku 1 nebo 2 u vystavené faktury a řádku 40 nebo 41 u přijaté faktury.

Použité zákony

  • § 29 zákona 235/2004 Sb., o DPH
Podle stavu k 11.4.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství