Registrace k DPH při dovozu zboží do EU z třetí země

5.5.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

SITUACE: plátce DPH v ČR nakoupí zboží ze Srbska od plátce DPH, a prodá ho na Slovensko plátci DPH, doprava zboží je ze Srbska rovnou na Slovensko. Znamená to, že se musí český plátce registrovat ke slovenské DPH a odvést DPH na Slovensku, protože místem plnění při nákupu zboží je Slovensko?

Odpověď

Srbsko není členem EU, bude se tedy jednat o dovoz zboží ze třetí země na území členského státu EU, kterým je Slovensko. Daňová povinnost vzniká na Slovensku, kde dojde k propuštění zboží do režimu volného oběhu. Předpokládám, že proclení, úhradu daně a případného cla zajišťuje slovenský plátce DPH. Tento plátce uskutečňuje dovoz zboží na Slovensko, které proclí na základě Vaší faktury. Pro Vás se nejedná o dodání zboží mimo tuzemsko a Vaše fakturace bude mimo předmět tuzemské daně. Podle shora uvedeného povinnost registrovat se ke slovenské dani nevidím.

Použité předpisy

  • §20 zákona 235/2004 Sb., o DPH
  • §2 zákona 235/2004 Sb., o DPH
Podle stavu k 5.5.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství