Automobil na úvěr

7.10.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Fa vystavena na FO, v TP uveden jako provozovatel, sepsána smlouva o zajištění závazku převodem práva, jejíž součástí je i smlouva o výpůjčce, fyzická osoba odepisuje, jakým způsobem můžeme uplatnit PHM, dle skutečnosti (vede knihu jízd) s odpočtem DPH - v každém autě je GPS, tudíž přesná spotřeba i možnost kontroly tankování.

Odpověď

Podle smlouvy o výpůjčce nese obvyklé náklady s užíváním věci vypůjčitel, kterým je ve Vašem případě FO. Pohonné hmoty (PHM), které jsou obvyklými náklady a které vynaložíte v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením Vašich zdanitelných příjmů, budou daňově uznatelnými výdaji. Podle toho jak popisujete evidenci jízd, se bude jednat i o výdaje prokázané, pokud budou jízdy souviset s Vašimi zdaňovanými příjmy (např. cesta na realizaci zakázky nebo obchodu) a tedy na základě účtů za nakoupené PHM si uplatníte jako daňově uznatelné. Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo, poskytnuté na základě smlouvy o výpůjčce, nelze uplatnit paušální výdaj na dopravu podle §24 odst.2 písm. zt) zákona o daních z příjmů.


Pokud nakoupené PHM použijete na ekonomické činnosti, které jsou zdaňované DPH anebo osvobozené od DPH, avšak s nárokem na odpočet DPH (např. vývoz nebo dodání do jiného čl. státu EU), pak můžete nárokovat odpočet DPH na vstupu.

Odkazy

  • § 24 odst. 1 a § 24 odst. 2 písm. k a písm. zt) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • § 2199 zákona 86/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty

Podle stavu k 7.10.2015. 

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství