Bezúročná půjčka zaměstnanci

3.11.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Pokud poskytne akciová společnost zaměstnanci půjčku (na jakýkoliv účel) do výše 300 000 Kč, nevznikají zaměstnanci ani zaměstnavateli nějaké povinnosti? Například úroky, odvody sociálního a zdravotní pojištění apod. Dosud stále jen uzavíráme smlouvy o půjčce jen do výše 100 000 Kč na bytové účely.

Odpověď

Podle § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů je pro zaměstnance osvobozen příjem, plynoucí z majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce (dříve půjčce) až do úhrnné výše jistin 300.000 Kč těchto zápůjček. Limit 300.000 Kč se počítá podle jednotlivého zaměstnavatele, pokud by měl zaměstnanec u stejného zaměstnavatele sjednaných více zápůjček, pak se jistiny sčítají. Pokud tedy poskytne akciová společnost zaměstnanci zápůjčku do 300.000 Kč, nevznikají zaměstnanci ani zaměstnavateli žádné povinnosti. Obecně platí, že pokud je nějaký příjem osvobozen od daně z příjmů, nepodléhá ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění. V roce 2014 neexistovalo v zákoně o daních z příjmů žádné omezení, týkající se výše bezúročné zápůjčky, jakož i účelu jejího použití. Od roku 2015 již existuje uvedený limit, ale využití prostředků ze zápůjčky zaměstnancem nijak omezeno nebo upřesněno není.

Odkazy

  • §6 odst. 9 písm. v) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Podle stavu k: 3. 11. 2015

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství