Daňový náklad u nápojového automatu

27.10.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Společnost s. r. o. zabývající se prováděním prací na stavbách, zakoupila nápojový automat v hodnotě 298 000 Kč včetně DPH. Lze automat uplatnit celý jako daňový náklad, nebo mohu uplatnit do výdajů alespoň poměrnou část?

Odpověď 

V odpovědi vycházím z toho, že tento automat bude společností používán pro její podnikání a bude sloužit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, zdaňovaných daní z příjmů. S ohledem na výši ceny automatu není možné uplatnit do daňových výdajů celou hodnotu automatu najednou, ale je možné uplatnit poměrnou část prostřednictvím daňových odpisů.

Nápojový automat se zatřídí do 2. odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let. Odpisy mohou být zvoleny buď rovnoměrné či zrychlené.

Odkazy

  • § 24 odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • § 25 odst. 1 písm. a) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • § 26 – 32 zákona 586/1992 S., o daních z příjmů
  • Příloha č. 1 k zákonu o daních z příjmů

Podle stavu k 27. 10. 2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství