Povinnost bankovního účtu

10.8.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Má právnická osoba (s. r. o.) povinnost mít založený bankovní účet? Firma momentálně nevykazuje žádnou aktivitu a není důvod platit bankovní poplatky.

Odpověď

Tento dotaz posuzuji pouze z pohledu správy daní, konkrétně zákona 280/2009 Sb., daňový řád, který správu daní upravuje. V tomto zákoně není stanovena povinnost mít zřízený bankovní účet. Podle § 163 tohoto zákona lze platit daně jak bezhotovostně, tak i hotově. Právnická osoba by se měla registrovat minimálně k daním z příjmů právnických osob a ve formuláři k této registraci je uveden i požadavek na vyplnění bankovního účtu, je tedy pravděpodobné, že vás správce daně vyzve, abyste číslo účtu doplnili, resp. vysvětlili, proč číslo bankovního účtu neuvádíte. Uvedený důvod by měl být dostačující a zřízení bankovního účtu by nemělo být vyžadováno.

Odkazy

  • 280/2009 Sb., daňový řád

Podle stavu k 10. 8. 2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství