Přenesená daňová povinnost

11.10.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Podléhá prodej kukuřičné siláže přenesené daňové povinnosti? Prodáváme kukuřici i jako zelenou hmotu, sklizeň rostliny přímo z pole, zde by se měla také uplatnit přenesená daňová povinnost?

Odpověď

Režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje na zboží a služby, uvedené pod konkrétně vyjmenovanými kódy nomenklatury celního sazebníku. Kukuřičná siláž spadá pod kód nomenklatury 23080090 a na tento kód se režim přenosu daňové povinnosti neuplatní.

Kukuřice jako taková je uvedena v kapitole 10 pod kódem 1005 celního sazebníku. V kapitole 10 jsou pouze produkty, které obsahují zrna (i v klasech nebo na stéblech). Kapitola 10 režimu přenosu daňové povinnosti podléhá. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní na zrna z kukuřice nebo na zrna v kukuřičných klasech.

V případě pochybností u správného zařazení zboží pod kód nomenklatury celního sazebníku doporučuji obrátit se přímo na odborníky z celní správy. Co se týká správného postupu při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, je také možné využít institutu závazného posouzení pro použití tohoto režimu §92i zákona o DPH.

Odkazy

  • §92f zákona 235/2004 Sb., o DPH
  • §92i zákona 235/2004 Sb., o DPH
  • Nařízení vlády číslo 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Podle stavu k: 11. 10. 2015

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství