Vynětí příjmů ze závislé činnosti dle § 38g odst. 4 ZDP

31.8.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Prosím o vysvětlení komentáře v pokynu GFŘ č. D-22 k § 38g odst. 4, který říká, že „Pro aplikaci § 38f odst. 4 zákona je dostačující, že předmětný příjem prošel systémem zdanění ve státě zdroje, a to i přes skutečnost, že výsledná daň může být nulová.“ Bude taková podmínka splněna i tehdy, pokud místní legislativa ve státě zdroje část předmětného příjmu osvobozuje?

Odpověď

Úvodem musím poznamenat, že se jedná pouze o obecnou odpověď, protože záleží na konkrétní smlouvě o zamezení dvojího zdanění, která je předpokladem pro to, aby mohlo dojít k vynětí příjmů ze závislé činnosti podle §38f odst. 4 zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení je specifické a může být i v rozporu s konkrétní mezinárodní smlouvou a ani se nemusí použít, pokud by postup podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění byl pro poplatníka výhodnější. Příjmy ze závislé činnosti, které Vám plynou ze zahraničí, lze vyjmout, pokud byly předmětem daně ve státě zdroje, ale po využití místních odpočtů, slev nebo i případného osvobození, nebude ve státě zdroje placená žádná daň.

Odkazy

  • §38f zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Podle stavu k 31. 8. 2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství