Převod obchodního podílu s. r. o.

13.5.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

V roce 2010 jsem nabyla obchodní podíl v s. r. o. za 30 000 Kč a tento jsem převedla v roce 2014 za 300 000 Kč s tím, že 100 000 Kč bylo uhrazeno v roce 2014 a 200 000 Kč má být uhrazeno v dalších pěti letech, tj. 5 splátek po 40 000 Kč. Tento podíl nebyl v obchodním majetku. Postupuji správně, když v roce 2014 dám příjem dle § 10 ve výši 100 000 Kč a proti tomu jako výdaj celou nabývací cenu 30 000 Kč, tj. základ daně 70 000 Kč a v dalších 5 letech musím každý rok dát do příjmů 40 000 Kč, pokud je skutečně obdržím na účet?

Odpověď

Příjmy z převodu účasti na obchodní korporaci se zahrnují do toho zdaňovacího období, kdy byly skutečně dosaženy. Jako výdaj lze uplatnit nabývací cenu podílu. Vámi popsaný postup považuji za správný, tedy v roce 2014 si uplatníte plnou výši nabývací ceny a základem daně bude 70.000 Kč. V dalších letech se bude základ daně, vztahující se k převodu tohoto podílu, rovnat příjmům, které skutečně v daném zdaňovacím období obdržíte.

Dotaz byl posouzen podle stavu zákonů do 13.5.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství