Prodej podílu

29.5.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

V roce 2007 jsem jako fyzická osoba (ne do obchodního majetku) koupila akcie akciové společnosti První, a.s. V roce 2010 tato akciová společnost zanikla bez likvidace - fúzí (v souladu s § 23c) - sloučením s nástupnickou společností s. r. o. Druhá, s. r. o. Každý akcionář zanikající a. s. obdržel výměnou za své akcie obchodní podíl v nástupnické společnosti (já 10 procent v s. r. o.). V roce 2010 jsem dále přikoupila dalších 10 % podílu v s. r. o. Celý podíl 20 % jsem prodala v roce 2014. Splňuje můj příjem z prodeje podílu v s. r. o. ustanovení § 4 pro osvobozený příjem z převodu podílu, když jsem jej sice nabyla před více než pěti lety, ale nejdříve to byly akcie a až po fúzi podíl? Nebo musím tento příjem danit?

Odpověď

U příjmů z převodu podílu na obchodní korporaci se postupuje pro účely osvobození od daně z příjmů podle ustanovení §4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmů. Příjem z převodu podílu je osvobozen, pokud doba mezi jeho nabytím a převodem přesáhne 5 let. Pokud byly při přeměně společnosti splněny podmínky, uvedené v 23c zákona o daních z příjmů, doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace. Datum nákupu akcií v roce 2007 bude v tomto případě považován za den nabytí obchodního podílu, doba mezi nabytím a prodejem obchodního podílu přesáhla 5 let, takže se jedná o osvobozený příjem. Osvobození se uplatní i na další přikoupený 10% podíl, pořízený v roce 2010, u kterého se doba nabytí posoudí stejně, jako u prvního podílu. Ustanovení §4 odst. 1 písm. r) bod 4 zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014 se použije až pro další obchodní podíly ve stejné korporaci, pořízené po tomto datu – viz přechodná ustanovení zákonného opatření 344/2013 Sb., konkrétně článek II. Bod 4.

Použité zákony

  • §4 odst. 1 písm. r) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • §23c zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Článek II. Bod 4 přechodných ustanovení zákonného opatření 344/2013 Sb.
Dotaz byl posouzen podle stavu zákonů do 29.5.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství