Rozdíl mezi plátcem DPH a identifikovanou osobou z pohledu kulturního spolku

20.2.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Jsme zapsaný spolek (bývalé občanské sdružení), neplátci DPH, jejímž hlavním cílem je rozvoj osobnosti mladého člověka, prevence kriminality, podpora umění a vzdělanosti. Tento cíl chceme mimo jiné dosáhnout i tím, že pořádáme v ČR křesťanské koncerty a přednášky, na kterých vystupují zpěváci a přednášející z ČR, ale i Slovenska nebo Velké Británie. Většinu našich příjmů jsou z darů nebo dotací, část tvoří také tržba ze vstupného na předmětné koncerty. Se zpěváky a přednášejícími z EU je uzavřena Smlouva o provedení uměleckého výkonu. Na základě této smlouvy obdrží účinkující honorář, který zahrnuje autorský a provozovací honorář i veškeré náklady umělců, včetně nákladů na dopravu. Ve Smlouvě o provedení uměleckého výkonu je uvedeno jen jméno a adresa účinkujícího. Nevíme ale, jestli tito účinkující jsou plátci DPH ve svých zemích nebo ne. Pokud tito účinkující z EU vystupují na našich koncertech, jedná se tedy o přijetí služby z EU? A museli bychom se proto jako zapsaný spolek stát v ČR plátci DPH?

Odpověď

Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je podle §10b zákona o DPH místo konání akce, tedy tuzemsko. Podle § 6h zákona o DPH se stanete identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku a nemá na to vliv, zda je účinkující z EU plátce DPH či nikoliv. Pokud tedy přijmete takovou službu, jste povinni se registrovat jako tato identifikovaná osoba do 15 dnů ode dne přijetí této služby. Identifikovaná osoba je něco jiného než plátce DPH, i když má svoje DIČ. Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH a DPH odvádí pouze z plnění, na základě jejichž přijetí se stala identifikovanou osobou. Pokud by Vám ve zdaňovacím období nevznikla povinnost přiznat daň, svému finančnímu úřadu to, podle § 101 odst. 5 zákona o DPH jako identifikovaná osoba, nesdělujete. Podáváte tedy přiznání pouze v tom období, kdy Vám povinnost přiznat daň vznikla.

Podle stavu k 20.2.2015. 

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství