Uplatnění DPH při přefakturaci služeb do Německa

11.2.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Naše společnost je plátce DPH se sídlem v tuzemsku. Nyní jsme zajišťovali přepravu zboží pro naší mateřskou společnost v Německu, která je také plátcem DPH a registrována k dani je v Německu. Poskytovatel služeb vyfakturoval cenu přepravy s DPH české společnosti a my jí budeme mateřské společnosti přefakturovávat v režimu reverse-charge (přeprava se uskutečnila přímo do Německa). Můžeme si uplatnit DPH na vstupu, i když se v podstatě nejednalo o náš náklad, a matce přefakturovat pouze základ daně nebo je potřeba přefakturovat celou částku včetně daně? Byl by rozdíl, pokud by se nejednalo o službu, ale např. o náhradní díly, které by byly přímo dopraveny do Německa a vyúčtovány nám i s DPH? Je směrodatné, kdo dané zboží spotřebuje?

Odpověď

Podle popisu se jedná o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, bez ohledu na to, že jste službu nakoupili od jiného tuzemského plátce DPH, který vyfakturoval cenu přepravy s DPH. Pokud je mateřská společnost plátcem DPH, nemá sídlo ani provozovnu v ČR, pak je pro Vás místo plnění v Německu. Z Vaší strany se jedná o standardní poskytnutí služby, kdy máte nárok na odpočet na vstupu, protože nakoupené plnění použijete pro ekonomickou činnost, která je sice osvobozená od DPH, ale s nárokem na odpočet. Mateřské společnosti pak budete fakturovat dohodnutou cenu, v tomto případě cenu služby bez daně, kterou Vám vyfakturoval dodavatel přepravních služeb.

Pokud by se jednalo o dodání náhradních dílů resp. zboží, je postup, co se týká zdanění a uplatnění DPH na vstupu, obdobný, jen je třeba doložit, že zboží skutečně opustilo území ČR. Skutečnost, že zboží opustilo území ČR, je rozhodující pro osvobození dodání zboží od tuzemské DPH. Pokud byste dodávali náhradní díly prostřednictvím přepravní společnosti, pak byste mohli doložit její přepravní list. Jiná situace ovšem nastává, kdy je zboží přepravováno vlastními dopravními prostředky Vaší nebo mateřské společnosti. Pak je třeba mít k dispozici doklady, které budou potvrzovat, že náhradní díly byly skutečně dodány mateřské společnosti, resp. že opustily území ČR (např. potvrzení na dodacím listě, daňovém dokladu nebo čestné prohlášení apod.). Zákon o DPH vychází ze základního principu, že se zdaňuje v tom místě, kde dochází ke spotřebě.

Podle stavu k 11.2.2015. 

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství