Vstupují provize za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví (uzavírání pojistek) do obratu pro registraci k DPH?

16.1.2015 | Dotazy | Poradenství

Odpověď

Provize za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jsou činností, osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet daně podle § 55 písmeno c) zákona o DPH.

Definice obratu je uvedena v § 4a zákona o DPH a v odstavci 1 písm. c) jsou uvedeny úplaty i za tato osvobozená plnění, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Z dotazu chápu, že se jedná o pravidelnou činnost, na které je třeba i určité oprávnění, takže se nemůže jednat o doplňkovou činnost, uskutečňovanou příležitostně.

Provize za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví tedy do obratu vstupují. Pro povinnou registraci k DPH je třeba přesáhnout limit 1,000.000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale pokud by se jednalo pouze o osvobozená plnění a tazatel by neměl žádná jiná plnění, podléhající dani, pak by se nemusel registrovat k DPH, i pokud by uvedený limit přesáhl. Pokud by však uskutečnil byť jen jedno zdanitelné plnění a společně s osvobozenými plněními by limit překročil, musel by se povinně registrovat k DPH.

Dotaz byl posouzen podle stavu zákonů do 16.1.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství