Audit

Mám bohatou zkušenost s nápravou a rekonstrukcí účetnictví, využívám dlouhodobé zkušenosti z doby, kdy jsem byla auditorem, evidovaným v Komoře auditorů. Dekret jsem vrátila v lednu 2020. Je pro mě důležité nejprve pochopit, jak firma funguje a "žije" a pak lze lehce opravovat, napravovat a rekonstruovat účetnictví.