EFT Terapie

EFT je zkratka anglických slov Emotion Freedom Technique, která v češtině znamenají Techniku emoční svobody (dále jen EFT). Metodu vyvinul Gary Craig v 90. letech minulého století. V názvu metody je slovo emoce, protože EFT právě emoce řeší. Metoda je dotyková, vychází z tradiční čínské akupresury a z poznání, že tělo a psychika nejsou od sebe oddělené. Při terapii se prsty poťukává na body, kterými jsou zakončeny energetické dráhy (meridiány) v těle. Zároveň s poťukáváním se opakují věty, které obsahují konkrétní problémy a s tím související emoce. 

Všichni máme emoce v sobě. Mnozí z nás jsou plní negativních emocí, jako je strach, vztek, lítost, smutek, odpor. Pokud tyto negativní emoce dlouhodobě neřešíme, hromadí se v našem těle a mohou se překlopit do somatické roviny – což jsou různé chronické nemoci nebo obtíže anebo se překlápějí do psychické roviny a tedy různých fobií nebo paniky. Při zkušenosti s nějakou nepříjemnou situací, kdy se u nás projeví negativní emoce, dojde v těle k vypouštění stresových hormonů kortizolu a adrenalinu. Tyto hormony v nás pak zanechávají otisk této negativní emoce. Tento otisk nám pak znepříjemňuje celý život tím, že naruší energetické proudění v našem těle, protože to, že něco vytěsníme (děláme, jako že se to nestalo), ještě neznamená, že nás to neovlivňuje. Hlava něco vymyslí a tělo ji poslouchá. Pomocí poťukávání na energetické body se nahromaděný kortizol rozpustí a tím dojde k celkovému zklidnění  a k propojení mysli a těla. Situaci, která v nás negativní emoce vyvolala, samozřejmě nezměníme, protože už se stala, ale pomocí EFT se její vliv na nás eliminuje na takovou úroveň, že už nás neobtěžuje. Poťukáváním na zakončení energetických drah společně s opakováním vět, které terapeut společně s klientem sestaví, dojde k obnovení energetického proudění a k odstranění poruch.

EFT je rychlá a účinná a má hlavně dlouhotrvající výsledky, když se správně definuje problém, dokáže ho odstranit jednou pro vždy. EFT je určená pro všechny, kdo chtějí něco ve svém životě změnit a něco se svým životem udělat. Mnozí lidé vědí, že se jim nelíbí život, který žijí, ani vztahy, ve kterých setrvávají, ale nevědí, jak z toho ven anebo jak něco změnit. K tomu je EFT ideální, dá se s ní řešit široká škála problémů od strachů, stresů, přes nízké sebevědomí, nadváhu, alergie, až po neschopnost otěhotnět a různá traumata a závislosti atd.

EFT terapii doplňuji NLP technikou

Terapie probíhá v mých prostorách v příjemném a útulném prostředí