NLP techniky

Některé NLP techniky jsou doplněním k EFT terapii. Používám je tehdy, když jsme s klientem provedli zásadní kroky k eliminaci negativních emocí pomocí EFT. Zjednodušeně se dá říct, že když máme "odťukáno", přejdeme k doladění pomocí NLP.

Neuro Lingvistické Programování (NLP) znamená, že se díváme na naše podvědomí z jiného úhlu pohledu. Až 90% našich činností děláme podvědomě. V našem podvědomí si vytváříme programy, které nás ovlivňují a někdy i velmi negativně. NLP techniky pomáhají proniknout k těmto programům a pomáhají je změnit, pokud je to třeba.

Neuro – mysl, jak myslíme a jak vnímáme svět smysly

Lingvistické – jazykové, jak jazyk používáme, jak na nás působí

Programování – spojuje naši mysl, jazyk a chování s cílem dosáhnout konkrétních výsledků.

 

NLP Techniky (jsou uvedeny jen některé)

3 rádci

Neumíte se rozhodnout, použijte metodu tří rádců. Vyberte si tři osoby, ve kterých se pomocí terapeuta vystřídáte a vyslechnete si je.

Poziční role

Máte s někým nevyřešený konflikt? Jedná se o osobu, která je Vám velmi blízká anebo která dokonce již zemřela? Nemůžete nebo nechcete s daným člověkem hovořit osobně? Pomocí terapeuta se vystřídáte v roli osoby, se kterou máte něco nevyřešeného a v roli pozorovatele.

Časové osy

Pokud váháte mezi dvěma variantami, jste více naklonění k jedné z nich, ale nejste si jistí, použijte tuto metodu. Pomocí terapeuta se přenesete do doby, kdy už vaše rozhodnutí funguje.

Neurometoda (cesta)

Používá se pro naše sebevědomí, pro zjištění, jak na tom se sebevědomím jsme.