O mně

V roce 1990 jsem absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Své profesi se věnuji od roku 1992, z toho v období od roku 1995 do roku 2002 (13 let) jsem byla partnerkou a spoluzakladatelkou společnosti Fučík & Fučíková s.r.o.

V roce 1993 jsem získala oprávnění daňového poradce evidenční číslo 330, v roce 2000 pak osvědčení auditora evidenční číslo 1836. Platnost tohoto oprávnění bylo ukončeno ke dni 20.1.2020 a od tohoto data již neposkytuji auditorské služby.

V roce 2006 jsem úspěšně absolvovala zkoušky z anglického jazyka FCE. Dalším jazykem, kterým se domluvím, je němčina.

V průběhu více než dvacetileté praxe jsem řídila kolektivy až do velikosti 30 zaměstnanců. Za tuto dobu jsem získala mnoho zkušeností v oblasti daňového poradenství, auditu, vedení účetnictví a mezd, při zavádění informačních a účetních systémů, jakož i při změnách a nových nastavení účetnictví a interních kontrolních systémů právnických společností. Bohaté zkušenosti mám pak v oblasti poskytování poradenských služeb, souvisejících se žádostmi o úvěry a z toho plynoucích požadavků na presentace ekonomických informací a plánů, stejně tak i v oblasti fúzí a přeměn.

Poradenské služby poskytuji jak fyzickým, tak i právnickým osobám, z tuzemska i zahraničí. V případě právnických osob pak poskytuji služby především podnikatelskému sektoru, ale mými klienty jsou i neziskové organizace.

Vzdělání a certifikáty

  • Střední průmyslová škola textilní ve Dvoře Králové

  • Vysoká škola ekonomická v Praze

  • Osvědčení daňového poradce č. 000330

  • First certificate of English

Spolupracující kanceláře

Při poskytování poradenských služeb spolupracuji s jinými daňovými poradci. Neobejdu se ani bez konzultací s odborníky na právní služby. V této oblasti spolupracuji především s advokátní kanceláří JUDr. Jany Fráňové.